Názov Referencie Rečník Dátum
Flp, 2, 1-11 Filipským 2:1-11 08. október 2017
Z, 147, 1-11 Žalmy 147:1-11 17. september 2017
Flp, 2, 5 -11 Filipským 2:5-11 13. september 2017
Mk, 5, 21- 43 Marek 5:21-43 20. august 2017
Mk, 5,21-34 Marek 5:21-34 13. august 2017
Z, 42 Žalmy 42 06. august 2017
Fil, 1, 3-11 Filipským 1:3-11 30. júl 2017
Boží príbeh 23. júl 2017
16072017 16. júl 2017
1, Tim, 6, 1-2, Tit, 2. 9-10 1. Timoteovi 6:1-2
Títovi 2:9-10
11. jún 2017
Flp, 1, 12-26 Filipským 1:12-26 06. jún 2017
Jn, 14,15-18, 16, 7-15 Ján 14:15-18
Ján 16:7-15
04. jún 2017
Lk, 24, 50-53 Lukáš 24:50-53 28. máj 2017
Mt, 3,16 Matúš 3:16 02. apríl 2017
Mt, 2, 1-12 Matúš 2:1-12 08. január 2017
Lk, 13, 22-30 Lukáš 13:22-30 04. december 2016
Sam, 30, 1-25 1. Samuelova 30:1-25 27. november 2016
Jn, 8 Ján 8 20. november 2016
Lk, 17, 11-19 Lukáš 17:11-19 23. október 2016
Fil, 4, 1-10 Filipským 4:1-10 09. október 2016