Názov Referencie Rečník Dátum
Evanjelium podľa Marka 2:1-12 Marek 2:1-12 02. marec 2014
Žalm 145 Žalmy 145 20. október 2013