Názov Referencie Rečník Dátum
Modlitba Pánova Matúš 6:11 25. január 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:9-10 18. január 2015
Modlitba Pánova Matúš 6:5-8 11. január 2015
Plac Jerem. 3, 3-26 Plač 3:3-26 04. január 2015
Mt, 11, 1-11 Matúš 11:1-11 30. november 2014
Mk, 12-26 Marek 14:12-26 09. november 2014
Ž 103 Žalmy 103 26. október 2014
Mk 5, 1-20 Marek 5:1-20 31. august 2014
Jn 2, 1-11 Ján 2:1-11 17. august 2014
Flp, 2, 12-16 Filipským 2:12-16 10. august 2014
Sk 9, 1-31 Skutky 9:1-31 03. august 2014
Rim 7, 14 az 8,13 Rimanom 7:14-25
Rimanom 8:1-13
20. júl 2014
1Jn, 5, 4 1. Jánov 5:4 22. jún 2014
Sk 8, 1-25 Skutky 8:1-25 15. jún 2014
Iz 6, 1-8 Izaiáš 6:1-8 08. jún 2014
2K 12,7 2. Korintským 12:7 01. jún 2014
Lk 24, 36-43 Lukáš 24:36-43 04. máj 2014
Jn 20, 24-31 Ján 20:24-31 27. apríl 2014
Evanjelium podľa Marka 14:26-31 Marek 14:26-31 13. apríl 2014
Príslovia 1:8-33 Príslovia 1:8-33 09. marec 2014