Názov Referencie Rečník Dátum
R,8,31-39 Rimanom 8:31-39 28. október 2018
R,8,28-30 Rimanom 8:28-30 14. október 2018
R,8, 18-27 Rimanom 8:18-27 30. september 2018
R,8, 14-17 Rimanom 8:14-17 23. september 2018
R,8, 1-11 Rimanom 8:1-11 09. september 2018
R, 8, 1-4 Rimanom 8:1-4 02. september 2018
R, 7,14-25 Rimanom 7:14-25 03. jún 2018
R, 7, 7-13 Rimanom 7:7-13 13. máj 2018
R, 6,14, 7,6 Rimanom 6:14
Rimanom 7:16
29. apríl 2018
R, 1-6 Rimanom 7:1-6 15. apríl 2018
R, 6, 1-14 Rimanom 6:1-14 18. február 2018
R, 5,12-21 Rimanom 5:12-21 11. február 2018
Rim, 3, 9-26 Rimanom 3:9-26 17. december 2017
Lk, 1, 31-56 Lukáš 1:31-56 13. december 2017
Rim, 2, 17-29 Rimanom 2:17-29 10. december 2017
R, 1,18-32 Rimanom 1:18-32 19. november 2017
R, 1,14-16 Rimanom 1:14-16 15. november 2017
500. výročie pamiatky reformácie Rimanom 1:18-20 12. november 2017
500. výročie pamiatky reformácie Rimanom 1:16-17 05. november 2017
500. výročie pamiatky reformácie Rimanom 1:8-13 22. október 2017