Názov Referencie Dátum Séria
1.K, 2,12-17 1. Korintským 2:12-17 09. august 2020 Nezaradené
Fil, 4, 1-10 Filipským 4:1-10 09. október 2016 List Rimanom
Jn, 8, 33-59 bh Ján 8:33-59 11. máj 2016 Biblická hodina
Názov
List Rimanom
Biblická hodina
Nezaradené