Názov Referencie Dátum Séria
Jn, 4, 1-6 Ján 4:1-6 15. január 2019 Motlitebný aliančný týždeň
Mt, 11, 1-11 Matúš 11:1-11 30. november 2014 List Rimanom
Názov
List Rimanom
Motlitebný aliančný týždeň