Názov Referencie Rečník Dátum
Lk,1, 5-18, 26-33 Lukáš 1:5-18
Lukáš 1:26-33
13. december 2020
Z,73 Žalmy 73 13. september 2020
1P,1, 3-25 1. Petrov 1:3-25 23. august 2020
Z, 119, 25-32 Žalmy 119:25-32 16. august 2020
1.K, 2,12-17 1. Korintským 2:12-17 09. august 2020
Ef, 6,5-9 Efezským 6:5-9 02. august 2020
Ef, 6, 1-4 Efezským 6:1-4 26. júl 2020
Mt, 13,44-46 Matúš 13:44-46 12. júl 2020
Krst a prijmanie novych clenov 28. jún 2020
Pomazanie v Betánii - Ev. podľa Jána 12:1-8 Ján 12:1-8 22. marec 2020
Mt,15,21-28 Matúš 15:21-28 08. marec 2020
O Vianociach po Vianociach 29. december 2019
Jk,1,18-27 Jakubov 1:18-27 24. november 2019
Jn,11, 1-44 Ján 11:1-46 03. november 2019
Mt,13,54-55, J,7,3-5 Matúš 13:54-55
Ján 7:3-5
20. október 2019
Rozlúčka s Johnom a Kate Lesodak 29. september 2019
4M,20 4. Mojžišova 20 08. september 2019
Mozaika 25. august 2019
Program Mozaiky 11. august 2019
Jan,4, 4-38 Ján 4:4-38 04. august 2019