Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Jn, 14, 1-14 Ján 14:1-14 13. február 2022 Veľkonočné
5M,8 5. Mojžišova 8 03. november 2021 Biblická hodina
5M,8 03. november 2021 Biblická hodina
5M,7,17-26 5. Mojžišova 7:17-26 20. október 2021 Biblická hodina
5M, 7,1-11 5. Mojžišova 7:1-11 13. október 2021 Biblická hodina
5M,6 5. Mojžišova 6 06. október 2021 Biblická hodina
5M,5 5. Mojžišova 5 29. september 2021 Biblická hodina
5M 4,1-40 5. Mojžišova 4:1-40 22. september 2021 Biblická hodina
Lk,1, 5-18, 26-33 Lukáš 1:5-18
Lukáš 1:26-33
13. december 2020 Nezaradené
2K, 6,8-23 2. Kráľov 6:8-23 04. október 2020 2 kniha kráľov
2 Sam, 24 2. Samuelova 24 30. september 2020 Biblická hodina
2,Kr,5, 19 - 27 2. Kráľov 5:19-27 27. september 2020 Knihy Kráľov
2Kr,5,1-19 2. Kráľov 5:1-19 20. september 2020 Knihy Kráľov
4M,12 4. Mojžišova 12 16. september 2020 Biblická hodina
Z,73 Žalmy 73 13. september 2020 Nezaradené
2 Kr,5, 1-15 2. Kráľov 5:1-15 06. september 2020 Knihy Kráľov
2 Kr,5, 1-15 2. Kráľov 5:1-15 30. august 2020 Knihy Kráľov
1P,1, 3-25 1. Petrov 1:3-25 23. august 2020 Nezaradené
Z, 119, 25-32 Žalmy 119:25-32 16. august 2020 Nezaradené
1.K, 2,12-17 1. Korintským 2:12-17 09. august 2020 Nezaradené