Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Ž 103 Žalmy 103 26. október 2014 List Rimanom
1M, 43, 15, 29-38, 44, 1-34 1. Mojžišova 43:29-34
1. Mojžišova 44:1-34
19. október 2014 Jozef
1M, 42, 29-38, 43, 1-14 1. Mojžišova 42:29-38
1. Mojžišova 43:1-14
12. október 2014 Jozef
1M, 41, 53-57, 42, 1- 28 1. Mojžišova 41:53-57
1. Mojžišova 42:1-28
05. október 2014 Jozef
1M, 41, 1-16, 25-46 1. Mojžišova 41:1-16
1. Mojžišova 41:25-46
28. september 2014 Jozef
1M, 40 1. Mojžišova 40:1-23 21. september 2014 Jozef
1M, 39 1. Mojžišova 39 14. september 2014 Jozef
1M 38 1. Mojžišova 38 07. september 2014 Jozef
Mk 5, 1-20 Marek 5:1-20 31. august 2014 List Rimanom
1M 37, 12-36 1. Mojžišova 37:12-36 24. august 2014 Jakob
Jn 2, 1-11 Ján 2:1-11 17. august 2014 List Rimanom
Flp, 2, 12-16 Filipským 2:12-16 10. august 2014 List Rimanom
Sk 9, 1-31 Skutky 9:1-31 03. august 2014 List Rimanom
Rim 7, 14 az 8,13 Rimanom 7:14-25
Rimanom 8:1-13
20. júl 2014 List Rimanom
1M 37, 12-36 1. Mojžišova 37:12-36 13. júl 2014 Jakob
1M 37, 1-11 1. Mojžišova 37:1-11 06. júl 2014 Jakob
1Jn, 5, 4 1. Jánov 5:4 22. jún 2014 List Rimanom
Sk 8, 1-25 Skutky 8:1-25 15. jún 2014 List Rimanom
Iz 6, 1-8 Izaiáš 6:1-8 08. jún 2014 List Rimanom
2K 12,7 2. Korintským 12:7 01. jún 2014 List Rimanom