Názov Referencie Rečník Dátum Séria
1 Sam, 23 1. Samuelova 23 11. september 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
1 Sam, 21,10-16,22 1. Samuelova 21:10-16
1. Samuelova 22
04. september 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Gal, 3, 6-9 Galatským 3:6-9 28. august 2016 List Rimanom
1.Sam, 21, 22, 1-4 1. Samuelova 21
1. Samuelova 22:1-4
21. august 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Lk,5,1-8 Lukáš 5:1-8
Lukáš 13:6-10
14. august 2016 List Rimanom
1.Sam, 20, 23-42 1. Samuelova 20:23-42 07. august 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
1.Kor, 10,31 1. Korintským 10:31 31. júl 2016 List Rimanom
Jn, 1, 29-51 Ján 1:29-51 24. júl 2016 List Rimanom
Jn, 2, 1-12 Ján 2:1-12 17. júl 2016 List Rimanom
1 Sam, 20,1-23 1. Samuelova 20:1-23 10. júl 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
1 Sam,19 1. Samuelova 19 03. júl 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn, 12, 46-54 Ján 11:46-54
Ján 12:1-12
29. jún 2016 Biblická hodina
Jn, 11, 11-45 Ján 11:11-45 22. jún 2016 Biblická hodina
1Sam, 18 1. Samuelova 18 19. jún 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn,11, 1-16, Ján 11:1-16 15. jún 2016 Biblická hodina
1 Kor, 15,10 1. Korintským 15:10 12. jún 2016 List Rimanom
Jn, 10,19-42 Ján 10:19-42 08. jún 2016 Biblická hodina
1 Sam, 17, 37-53 1. Samuelova 17:37-53 05. jún 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)
Jn,10, 1-21 bh Ján 10:1-21 01. jún 2016 Biblická hodina
1. Sam, 17, 1-11, 17, 32-40 1. Samuelova 17:1-11
1. Samuelova 17:32-40
29. máj 2016 1 Samuelova ( Všeobecné)