Názov Referencie Rečník Dátum
Ten, ktorý môže i chce Matúš 8:1-4 22. február 2014
Čo je Božie Marek 12:13-17 08. december 2013
Paradox odpustenia Lukáš 18:9-14 01. december 2013
Kto viac miluje Lukáš 7:36-50 10. november 2013
Komunikačná bariéra Marek 7:31-37 27. október 2013
Ján 19:25-27 Ján 19:25-27
Rimanom 10:17
13. október 2013
Ten, ktorý nás odhaľuje Ján 8:1-11 06. október 2013