Názov Referencie Rečník Dátum
Riešenie viny 1. Mojžišova 27:30-28:9 19. január 2014
Ľudské plány proti Božím plánom 1. Mojžišova 27:1-29 12. január 2014
Boh je verný svojim sľubom 1. Mojžišova 26:1-33 15. december 2013
Kto bude prvý 1. Mojžišova 25:27-34 24. november 2013
Viera sa nededí 1. Mojžišova 25:19-26 17. november 2013