Názov Referencie Rečník Dátum
1M,8,15-22, 9, 1-17 1. Mojžišova 8:15-22
1. Mojžišova 9:1-17
01. marec 2020
2M,17, 8 -16 2. Mojžišova 17:8-16 26. február 2020
2M,16 2. Mojžišova 16 19. február 2020
2M,12,13 2. Mojžišova 12
2. Mojžišova 13
22. január 2020
2M 2. Mojžišova 28. október 2019
2M,1 2. Mojžišova 1 25. september 2019