Názov Referencie Rečník Dátum
1M, 6, 16-22,7,8, 1-19 1. Mojžišova 6:16-22
1. Mojžišova 7
1. Mojžišova 8:1-19
23. február 2020
1M, 6 1. Mojžišova 6 16. február 2020
1M,4,16-36, 5, 1-29 1. Mojžišova 4:16-36
1. Mojžišova 5:1-29
09. február 2020
1M, 4,1-16 1. Mojžišova 4:1-16 26. január 2020
1M,3 1. Mojžišova 3 19. január 2020
1M,3 1. Mojžišova 3 12. január 2020
1M,3, 1-19 1. Mojžišova 3:1-19 15. december 2019
1M,3, 1-13 1. Mojžišova 3:1-13 08. december 2019
1M,3, 1-7 1. Mojžišova 3:1-7 01. december 2019
1M,18, 18-25 1. Mojžišova 18:18-25 17. november 2019
1M,2, 4-17 1. Mojžišova 2:4-17 10. november 2019
1M,1,26-31, 2,1-3 1. Mojžišova 1:26-31
1. Mojžišova 1:1-3
06. október 2019
1M, 1,26-27 1. Mojžišova 1:26-27 22. september 2019
1M,1, 1-25 1. Mojžišova 1:1-25 15. september 2019
1M,1 1. Mojžišova 1:1 01. september 2019