Názov Referencie Rečník Dátum
Svetový deň motlitieb žien 01. marec 2019