Názov Referencie Rečník Dátum
Mt, 6, 11 Matúš 6:11 15. október 2017