Názov Referencie Rečník Dátum
1M, 25, 1-10 1. Mojžišova 25:1-10 06. jún 2018
Nad hrobom otca všetkých veriacich 1. Mojžišova 25:1-11 03. november 2013
Hľadanie Božej vôle 1. Mojžišova 24:10-67 29. september 2013
Výber partnera 1. Mojžišova 24:1-10 22. september 2013
Viera nad hrobom 1. Mojžišova 23 15. september 2013
Obetná cesta 1. Mojžišova 22:1-19 08. september 2013