Názov Referencie Rečník Dátum
Jk,1, 2-12 Jakubov 1:2-12 05. január 2020
Nareky_3,18-24 Plač 3:18-24 01. január 2019
Iz,43,1-7 Izaiáš 43:1-7 03. január 2016
Novy rok Žalmy 31:1-17 01. január 2015
Ďalekí a blízki Matúš 2:1-12 05. január 2014
Pastier a jeho ovečka Žalmy 23 01. január 2014