Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum Séria
Sk 9, 1-31 Skutky 9:1-31 03. august 2014 List Rimanom
Rim 7, 14 az 8,13 Rimanom 7:14-25
Rimanom 8:1-13
20. júl 2014 List Rimanom
1M 37, 12-36 1. Mojžišova 37:12-36 13. júl 2014 Jakob
1M 37, 1-11 1. Mojžišova 37:1-11 06. júl 2014 Jakob
1Jn, 5, 4 1. Jánov 5:4 22. jún 2014 List Rimanom
Sk 8, 1-25 Skutky 8:1-25 15. jún 2014 List Rimanom
Iz 6, 1-8 Izaiáš 6:1-8 08. jún 2014 List Rimanom
2K 12,7 2. Korintským 12:7 01. jún 2014 List Rimanom
1M 35, 8,16-29 1. Mojžišova 35:8
1. Mojžišova 35:16-29
25. máj 2014 Jakob
1M 35, 1-15 1. Mojžišova 35:1-15 18. máj 2014 Jakob
1M 33, 18-20, 34 1. Mojžišova 33:18-20
1. Mojžišova 34
11. máj 2014 Jakob
Lk 24, 36-43 Lukáš 24:36-43 04. máj 2014 List Rimanom
Jn 20, 24-31 Ján 20:24-31 27. apríl 2014 List Rimanom
Jn 20, 1-18 Ján 20:1-18 20. apríl 2014 Veľkonočné
Lk 23, 32-46 Lukáš 23:32-46 18. apríl 2014 Veľkonočné
Evanjelium podľa Marka 14:26-31 Marek 14:26-31 13. apríl 2014 List Rimanom
1. Mojžžiššova 33 1. Mojžišova 33 06. apríl 2014 Jakob
1. Mojžžiššova 32, 21-32 1. Mojžišova 32:21-32 30. marec 2014 Jakob
1.Mojžiššova 32, 1-20 1. Mojžišova 32:1-20 23. marec 2014 Jakob
1. Mojžišova 31:17-31 1. Mojžišova 31:17-55 16. marec 2014 Jakob