Zbor Cirkvi bratskej v Košiciach

Názov Referencie Rečník Dátum
Sk, 2 Skutky 2 09. jún 2019
L,24, 50-53, Sk,1 Lukáš 24:50-53
Skutky 1
02. jún 2019
Lk, 24,5-8, 25-26,44-53 Lukáš 24:5-8 05. máj 2019
1Tes, 4,13-18 1. Tesalonickým 4:13-18 03. marec 2019
Iz, 43,1-7 Izaiáš 43:1-7 06. január 2019
Iz, 63, 7-9 Izaiáš 63:7-9 30. december 2018
1. Sviatok vianočný Lukáš 2 25. december 2018
Štedrý večer - Vianočná mozaika 24. december 2018
Detská vianočná slávnosť 23. december 2018
Lk, 16,11-18, 25-34 Lukáš 16:11-18
Lukáš 16:25-34
04. november 2018
30. výročie otvorenia modlitebne a Deň vďakyvzdania 21. október 2018
2 Krl, 6, 8-23 2. Kráľov 6:8-23 07. október 2018
Lk,16, 19-31 Lukáš 16:19-31 26. august 2018
1M,28, 10-22 1. Mojžišova 28:10-22 29. júl 2018
1M, 39,1-12 1. Mojžišova 39:1-12 22. júl 2018
Mt, 14, 22-33 Matúš 14:22-33 15. júl 2018
Mk,6, 45-52 Marek 6:45-52 08. júl 2018
Zj, 3, 1-4, 7-8, Zjavenie 3 17. jún 2018
Rozlucka z Esther a Jeffom Talley 10. jún 2018
Mt, 15, 21-28 Matúš 15:21-28 29. máj 2018